Ivo Toman - video školení a audio nahrávky

Poznejte, co funguje. Získejte úspěch v práci i v osobním životě.
Podrobnosti o video školení O úspěchu - video přednáška
O úspěchu - video přednáška

O úspěchu - video přednáška

Cena:599 Kč
Kapitoly
 • Úvod
 • Dobré lidské vlastnosti
 • Smysl života a víra v boha
 • Tělesný stav (zdraví, životospráva, věk, vzhled, IQ)
 • Věřit líbivým příběhům a malá frustrační odolnost
 • Duševní lenivost
 • Nechat se zdebilizovat
 • Debilizace náboženstvím a ezoterikou
 • “Dobré” lidské vlastnosti a sociální smrt
 • Když vyhraje ego
 • Štěstí zvenčí, sebedisciplína a sebeovládání
 • Nespravedlivé výhody
 • Úspěšní nejsou duševně líní a využívají sílu, moc a vliv
 • Umí se rozhodovat
 • Umí si udělat Public relations
 • Kompetentnost
 • Závěr
O školení

Délka školení: 3:47:45

Jiní autoři se úspěchem zabývají moc úzce.

Buď berou na zřetel jen peníze a majetek.

Nebo jsou příliš ezoteričtí.

A hlavně řeší jen to, co vede k úspěchu.

Přednáška i kniha Ivo Toman O úspěchu se kromě toho, co vede k úspěchu, zabývá i tím, co nemá vliv na úspěch.

A také tím, co vede k neúspěchu. Jde o fakta často šokující, nelíbivá, ale historií prověřená.