Ivo Toman - video školení a audio nahrávky

Poznejte, co funguje. Získejte úspěch v práci i v osobním životě.

Obchodní podmínky

1.      Všeobecná ustanovení

1.1. Společnost TAXUS International s.r.o., dále jen „provozovatel“, IČ: 25399268, zastoupená jednatelem Ing. Ivem Tomanem, je provozovatel internetového obchodu na internetové adrese www.Ivotoman.cz.  

1.2. Zakoupením libovolné video a audio nahrávky provozovatele uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.3. Ceny video a audio nahrávek jsou uvedené jako koncové ceny včetně DPH. Uživatel souhlasí s cenami video a audio nahrávek poskytovatele.

1.4. Provozovatel je plátce DPH.

1.5. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.

1.6. Odesláním objednávky uživatel výslovně souhlasí se zasíláním dalším informací z webu www.ivotoman.cz a motivace.cz jako i informací o jiných projektech provozovatele. Tyto informace mohou být zasílány emailem nebo SMS a z odběru se můžete kdykoli odhlásit postupem uvedeným na konci informačního sdělení.

1.7. Objednávka je po odeslání automaticky potvrzena emailem. Pokud potvrzovací email nepřijde do 48 hodin, uživatel kontaktuje provozovatele.

1.8. Tyto obchodní podmínky se mohou změnit a provozovatel není povinen informovat o změně podmínek zákazníky. Aktuální znění může zákazník najít na této stránce.

1.9. Za zboží může uživatel zaplatit platební bránou GoPay. Kontaktní údaje budou předány do platební brány GoPay pro předvyplnění formuláře na dokončení platby.

 

2.      Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

2.2. Provozovatel internetového obchodu na internetové adrese www.Ivotoman.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě.

2.3. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává uživatel provozovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.4. Provozovatel má povinnost nastavit uživateli přístupová práva k objednaným video a audio nahrávkám do dvou pracovních dnů po obdržení celé úhrady video a audio nahrávek od uživatele na svůj účet.

2.5. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k internetu poskytovaného třetími osobami

2.6. Provozovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup uživatele k video a audio nahrávkám, když uživatel poruší některý článek těchto obchodních podmínek.

2.7. Provozovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup uživatele k video a audio nahrávkám v následujících případech:

2.7.1. Jakékoliv zakoupené video či audio jednoho uživatele je přehráno více než 20x i z různých IP adres během 24 hodin.

2.7.2. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video či audio video provozovatele obsahující personalizované identifikační prvky uživatele.

2.7.3. Provozovatel zjistí pokusy uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání video či audionahrávek.

 

3.      Nemožnost odstoupení od smlouvy 

3.1. Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k elektronické povaze webového portálu má spuštění videí stejné následky jako porušení originálního obalu video a audio nahrávek ve smyslu §53 odst. 8. písm. d) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uživatel tedy v důsledku této skutečnosti nemá právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, pokud svým jednáním uskuteční čin analogický k porušení originálního obalu videonahrávky, zejména pokud video přehraje.

3.2. V případě výpadku serveru, na kterém jsou videa a audio nahrávky nahrána nemá uživatel žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

4.      Personifikace uživatele

4.1. Uživatel souhlasí s tím, že přístup a přehrávání video a audio nahrávek není anonymní. Provozovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k nahrávkám spolu s přístupovými údaji uživatele, které jsou pro přehrávání použity.

4.2. Uživatel souhlasí s tím, že každá přehrávaná video nahrávka je personalizovaná jménem uživatele. To je zobrazeno v obrazu jako viditelná identifikace v horní a dolní části videa.

4.3. Součástí video a audio nahrávek je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu.

4.4. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí video a audio nahrávek a v případě jejich neoprávněného šíření mimo stránky provozovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

 

5.      Ochrana autorských práv

5.1. Video a audio nahrávky jsou autorským dílem provozovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit díla dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

5.2. Uživatel si je vědom, že přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu a zakoupeným produktům jsou tajné a nesmí je zveřejnit. Účet může využívat jen uživatel, který si video školení a audio nahrávky zakoupil a nesmí údaje podstoupit třetí straně.

5.3. Uživatel si je vědomý, že zprostředkováním přístupu do svého účtu třetí straně se uživatel dopouští porušení kupních podmínek a jeho účet může provozovatel bez oznámení a bližšího vysvětlení a bez finanční náhrady uzavřít.

5.4. Uživatel se zavazuje chránit, zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami své přístupové údaje, skrz které provádí autorizace přístupu k videoportálu na www.ivotoman.cz

5.5. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.6. Hrozí-li zneužití přístupových údajů třetí osobou, je uživatel povinen na to poskytovatele písemně upozornit. Provozovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit uživateli nové.

5.7. Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým nahrávkám. Přílohy jsou poskytovány pouze pro účely uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.